Asian Snooker Championship 2011 Indore-India

 Untitled

Батсүх 2:4 Сале Мухамед (Афганистан) 62:01, 77:06, 45:68, 24:93, 12:77, 00:82(82)

Сэргэлэн 4:1 Хироши Мацумура (Япон) 60:47, 15:63, 58:47, 46:38, 65:10

Сэргэлэн 2:4 Юттапоп Пакпож (Тайланд) 25:72, 29:74, 53:26, 23:100(94), 85:84, 26:75

Сэргэлэн 0:4 Панкаж Адвани (Энэтхэг) 22:86, 08:119(119), 51:75, 21:64

Сэргэлэн 1:4 Лим Чун Киат (Сингапур) 34:69, 00:76, 45:67, 61:30, 40:62

 

 


 

Description: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day2-15.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day2-16.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day2-3.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day2-12.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day2-13.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day1-3.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day1-4.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day1-5.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day1-7.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day1-12.JPGDescription: http://www.cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day1-20.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-1.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-2.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-3.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-4.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-5.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-6.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-7.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-8.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-9.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-10.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-11.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-12.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-13.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-14.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day3-16.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-1.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-2.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-3.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-4.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-5.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-6.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-7.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-8.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-9.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-10.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-11.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-12.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-13.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-14.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-16.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-18.JPGDescription: http://cuesportsindia.com/global/2011/acbs/images/asiansnooker/Day4-19.JPG

 

 

Posted in